IP детайли за основния шлюз на Android устройство в Wi - Fi мрежата

В обичайния случай, когато устройство, работещо под управлението на операционна система Android е присъединено към някоя безжична Wi-Fi мрежа, ползвателят знае името на безжичната мрежа (SSID) и паролата за нея (ако се използва безопасен режим за достъп), но не знае другите параметри - IP-адреса на основния шлюз (default gateway), маската на подмрежата, IP-адресите  на DHCP и DNS-сървърите).

Съществуват няколко начина, за да се узнаят IP-адреса на основния шлюз и останалата информация за мрежовите интерфейси на устройството под управлението на ОС Android.

1. Най-лесният начин за получаване на основната информация за мрежовия интерфейс е да се използва приложението "ipconfig". То може да бъде инсталирано през Google Play от https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mankind.ipconfig.

След стартиране, приложението веднага показва следната информация: 

Androud-ipconfing.jpg

  • IP-адреса, който е присвоен на устройството от маршрутизатора
  • Маската на подмрежата
  • IP-адреса на шлюза по умолчание (default gateway)
  • IP-адреса DHCP-сървъра
  • IP-адреса DNS-сървърите
  • Времето за арендоване на присвоения IP-адрес
  • MAC-адреса на действуващия мрежов интерфейс

2. Може да се използва и приложението "Android Terminal Emulator", което по същество изпълнява функциите на командния ред. Приложението може да се инсталира през Google Play от https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm .

След като приложението е стартирано, необходимо е да се въведе командата ip route show.

Android terminal emulator.jpg

Тази команда показва маршрута по умълчание. От примера е видно, че IP-адреса на основния шлюз в текущия момент е 192.168.4.1 и трафикът преминава перез интерфейс wlan0.

В Android Terminal Emulator могат да се използват множество команди, които са актуални за UNIX-базирани системи.

Например, командата netcfg показва списък на мрежовите интерфейси на устройството и тяхното състояние.

Посредствам командата ip addr show могат може да се получи подробна информация за настройките на мрежовите интерфейси, като например установения размер на MTU за всеки от тях.

Ако потребителят има root-достъп за устройството, то с командата su могат да се получат администраторски права за терминала.

Ето още няколко команди които могат да бъдат полезни:

За получаване на информация за DNS-сървърите:
getprop net.dns1
getprop net.dns2

За промяна на IP-адресите DNS-сървърите (при наличие на root права):
setprop net.dns1 8.8.8.8
setprop net.dns2 8.8.4.4
където 8.8.8.8 и 8.8.4.4 — са новите IP-адреси на DNS-сървърите.

Пълният списък на командите може да бъде получен от:
https://github.com/jackpal/Android-Terminal-Emulator/wiki/Android-Shell-Command-Reference

Новини

Актуално


СКРЪБНА ВЕСТ
 
На 23-ти април внезапно почина Петър Белев, управител на фирма "Мултиплекс" ЕООД.и председател на Управителния съвет на Асоциация Телекомуникации.
Разделяме се с добър човек, отличен специалист, грижовен ръководител и скъп приятел.
Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и на близките му.
Поклон пред светлата му памет!
Опелото ще се състои в четвъртък, 25 април от 13 ч. в храма "Света София".


 

Контакти:

Тел: 02 955 5120 ; Е-мейл: sales@multiplex.bg 

Участвайте в нашата анкета

/Logo/survey-210x174.jpg

Последвайте ни в

/Logo/LinkedIn-50.png /Logo/Google Plus-50.png

 


 

Мултиплекс ООД използва услугите на 

/Logo/еконт-лого-1.jpg

 Виртуален офис на Еконт