Мултиплекс ЕООД - Комуникации за железопътния транспорт

/Solutions/railway tracks-bg.png

Мултиплекс ЕООД, в сътрудничество с Национална компания "Железопътна инфраструктура", активно разработва и внедрява специфични за железопътния транспорт комуникационни решения. В резултат на придобития през годините опит, ние предлагаме надежни и икономически ефективни решения, които интегрират съществуващото комуникационно оборудване и новите технологчни постижения в областта. Посредством съчетаване на собствените разработки със системите и компетенциите на водещи производители, ние сме в състояние да осъществим възможно най-добрите решения с необходимите функционални характеристики, при конкурентни цени.

В общия случай трасмисионната система се състои от магистрална оптично-кабелна инфраструктура с PDH/SDH терминално оборудване и add/drop мултиплексори, осигуряващи достъпа до мрежата. Оптичната магистрална инфраструктура е напълно защитена от електромагнитната интерференция и проблемите произтичащи от заземяването и електомагнитните излъчвания са избегнати. По този начин са минимизини разходите за осигуряването защитни съединения.

Прилагането на cross-connect мултиплексорите и специализираните гарови концентратори (MX.GAK.BK-001/MX.GAK.BU-001) на Mултиплекс ЕООД осигуряват пълния набор от интерфейси за различните комуникационни приложения в железопътния транспорт. Гаровият концентратор е специална разработка съгласно изискванията на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Посредством  това устройство се организират телефонните връзки в района на гарите, междугаровите и диспечерските връзки.  Устройството  се състои от два блока:

  • Блок комутация (BK) - MX.GAK.BK-001 - в него са разположени мрежовите и потребителски интерфейси, комутационното поле, портове за управление, контрол и диагностика. MX.GAK.BK-001 се инсталира в шкафа за телекомуникационната апаратура.

  • Блок управление (BU) - MX.GAK.BU-001 - сензорен дисплей, активиращ се чрез докосване, с вграден високоговорител и микрофон, разположен на работното на дежурния ръководител.

/Solutions/garov-comcentrator-2.png

Новини

АктуалноКонтакти:

Тел: 02 955 5120 ; Е-мейл: sales@multiplex.bg 

Участвайте в нашата анкета

/Logo/survey-210x174.jpg

Последвайте ни в

/Logo/LinkedIn-50.png /Logo/Google Plus-50.png

 


*********** Surfing Waves

Мултиплекс ЕООД използва услугите на 

/Logo/еконт-лого-1.jpg

 Виртуален офис на Еконт